محمد نعمت اللهی

محمد نعمت اللهی

3D/2D Game & Animation Artist
معرفی محمد نعمت اللهی

خلاقیت، تعهد کاری، پر انرژی، جسارت انجام کارهایی با ریسک محاسبه شده و عطش یادگیریی که خودم هم نمی‌تونم کنترلش کنم.

مهارت‌ها
3D Modeling (Blender) Texturing (Substance Designer/Substance Painter/Blender) 2D/3D Animation Rigging (Blender/After Effects) Brand Visual Design Digital illustration & Painting
تجربیات حرفه‌ای
از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰
2D/3D Game & Animation Artist در Freelance
از بهمن ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹
Visual Designer در Freelance
از تیر ۱۳۹۷ تا مهر ۱۳۹۸
Visual Designer در Busimass
از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷
Visual Designer در Freelancer