محسن حیدری

محسن حیدری

User Experience Designer & System Designer
معرفی محسن حیدری

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز - مدیر بخش طراحی و تجربه کاربری اینکارنت

مهارت‌ها
UX Design UI Design System Design Software Design Object Oriented Design Content Marketing Content Strategy Artificial Intelligence Business Analysis Business Strategy Business Planning Business Process Design Front End Developer .......
تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
شریک تجاری، مدیر بخش طراحی و تجربه کاربری در www.inkarnet.com