تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سیاوش ملک نسب اردکانی
طراح محصول از آذر ۱۳۹۸
طراحی دیجیتال

سیاوش ملک نسب اردکانی

طراح تجربه کاربر

فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

۲۴ سال
آقا