تصویر کاربر
طراحی تجربه کاربر

سیاوش ملک نسب اردکانی

طراح تجربه کاربر
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

9179896554
۲۳ سال
آقا