تصویر کاربر
برنامه نویس از مهر ۱۳۹۴
PHP Laravel Html Css js vue js

محسن اقندیده

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

کارشناسی مهندسی نرم افزار و برنامه نویس سمت سرور (PHP - Laravel)

12345678
۲۳ سال
آقا