تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محسن اقندیده
برنامه نویس از مهر ۱۳۹۴
PHP Laravel Html Css js vue js

محسن اقندیده

کارشناسی مهندسی نرم افزار و برنامه نویس سمت سرور (PHP - Laravel)

۲۴ سال
آقا