تصویر کاربر
Front-end developer از بهمن ۱۳۹۶
css html Javascript react bootstrap

فاطمه چمن ماه

Front-end developer
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

یک فرانت اند کار هستم که از سال ۹۶ شروع به کدنویسی کردم و همه ی سعی و تلاشم بر این هست که در این حرفه متخصص بشم .علاقه زیاد به کار تیمی دارم و با شناختن و رعایت کردن این نکات سعی میکنم که بهبودی در کارم حاصل بشه .

09177840413
۲۴ سال
خانم