تصویر کاربر

Saeedbarzegar

عکاس و مدیر سایت پایا VFX
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

سعید برزگر هستم هرازگاهی عکاسی میکنم واسه دل خودم و بیشتر مواقع در حال توسعه فروشگاه پایا (آموزش و فروش ابزار تبلیغات دیجیتال) هستم