تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمدرضا مرادی

محمدرضا مرادی

طراح و تحلیل گر تجربه کاربری

طراح تجربه کاربر و هم بنیانگذار فودجو • تحلیل‌گر تجربه‌ی کاربر