تصویر کاربر

محمدرضا مرادي

محقق و تحلیل گر تجربه کاربری
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

طراح و هم بنیانگذار وب سایت فودجو