تصویر کاربر

حمیدرضا رضائیان

مدیر عامل و مالک محصول تیکاب
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

عاشق طراحی ، مدیریت و توسعه محصول هستم