تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
مصطفى مرادى

مصطفى مرادى

طراح تجربه کاربری

هم بنیانگذار و مدیر اجرایی وب سایت فودجو