تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
اکبر راستی
مدیر فروش از فروردین ۱۳۹۶

اکبر راستی

۲۸ سال
آقا