تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
میثم یزدان پناه

میثم یزدان پناه

مشاور برندینگ ، گرافیک دیزاینر

https://www linkedin com/in/meysamyazdanpanah