تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
شیوا حیدری فرد
از آبان ۱۳۹۷
HTML CSS Bootstrap JavaScript React

شیوا حیدری فرد

برنامه نویس فرانت-اند

پیشتر در زمینه ی تست و توسعه ی نرم افزار کار میکردم و اخیرا مشغول به کار در زمینه ی برنامه نویسی فرانت-اند هستم.

۳۰ سال
خانم