تصویر کاربر
از آبان ۱۳۹۷
HTML CSS Bootstrap JavaScript React

شیوا حیدری فرد

برنامه نویس فرانت-اند
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

پیشتر در زمینه ی تست و توسعه ی نرم افزار کار میکردم و اخیرا مشغول به کار در زمینه ی برنامه نویسی فرانت-اند هستم.

+989058259957
۲۹ سال
خانم