تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
بهاره براتی
طراحی محصول تحقیق تجربه کاربری طراحی تعاملی

بهاره براتی

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

بهاره براتی مدرس و محقق در دانشگاه دلفت (هلند) و دانشجوی سال آخر دکتری در رشته مهندسی طراحی صنعتی است. بهاره کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه های دلفت و تهران دریافت کرده است. او به عنوان بهترین فارغ التحصل دانشکده مهندسی طراحی صنعتی دانشگاه دلفت در سال ۲۰۱۲ برگزیده شد.

۳۵ سال
خانم