تصویر کاربر
طراحی محصول تحقیق تجربه کاربری طراحی تعاملی

بهاره براتی

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

بهاره براتی مدرس و محقق در دانشگاه دلفت (هلند) و دانشجوی سال آخر دکتری در رشته مهندسی طراحی صنعتی است. بهاره کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه های دلفت و تهران دریافت کرده است. او به عنوان بهترین فارغ التحصل دانشکده مهندسی طراحی صنعتی دانشگاه دلفت در سال ۲۰۱۲ برگزیده شد.

۳۵ سال
خانم