تصویر کاربر
استادیار از اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیریت طراحی تفکر طراحی کاربر پژوهی طراحی و توسعه محصول

بیژن آریانا

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

فعالیت حرفه ای خودم را از کارآموزی در شرکت پارس خودرو و طراحی یک ابزار ساده شروع کردم، زمانی که دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت بودم. بعد از کارشناسی ارشد، دو سال به کار طراحی صنعتی ادامه دادم. زمانی که موفق به پیدا کردن یک موقعیت دکتری در نروژ شدم مسیر حرفه ای من از طراحی صنعتی به سمت کاربرپژوهی و درک بهتر مدلها و روندهای طراحی رفت. بعد از دکترا وارد فعالیت آکادمیک شدم در حالی که همچنان ارتباط خودم را با دنیای واقعی طراحی هم در تدریس و هم در پژوهش حفظ کردم. بر این باورم که آموزش تفکر طراحی در مقیاس عمومی و به عنوان یک روش ایجاد تغییر و حل مشکل برای ایران ما حیاتی است.

09177115402
۳۹ سال
آقا