تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
صالح برادران امینی
طراح خدمات و شبکه‌ی کسب‌وکار از فروردین ۱۳۹۷

صالح برادران امینی

۳۶ سال
آقا