تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
مسلم رفیعی
مدیر اجرایی از آذر ۱۳۹۷
تولید و پشتیبانی محتوای دیجیتال و غیر دیجیتال استراتژی محتوا مدیریت پروژه مدیریت اجرایی برنامه ریزی اجرایی برنامه ریزی زنجیره تامین کارشناس ویدیو کنفرانس مدیریت سیستم های پخش زنده و لایو و...

مسلم رفیعی

‏یک مهندس ناتمام ؛ با گرایش نظم، مدیریت و محتوا. فعال در رسانه،فضای مجازی و آموزش

۳۵ سال
آقا