احمد هوشیار

احمد هوشیار

مدیر توسعه شرکت دانش بنیان وستا
معرفی احمد هوشیار

یک طراح برای بهتر شدن کسب و کار

یک مارکتر و یک کارآفرین

شنونده خوبی هستم و از کارهای داوطلبانه ای که در توانم باشه حال میکنم :-)

مهارت‌ها
طراحی مارکتینگ و کارآفرینی
تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
مدیر توسعه در وستا