تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سعید قمری
مدیر محصول از شهریور ۱۳۹۱
مدیریت محصول معماری نرم‌افزار طراحی تجربه کاربر دیجیتال مارکتینگ

سعید قمری

مدیر محصول، مشاور تجارت الکترونیک

توسعه دهنده تجربه کاربر، مشاور دیجیتال مارکتینگ، ارزیاب کسب وکار در Joomla org، مشاور پارک علم و فناوری خراسان، علاقه مند به نو ارزش آفرینی و کسب و کارهای نوپا

آقا