علیرضا ناظم

علیرضا ناظم

ویرایش پروفایل
معرفی علیرضا ناظم

تجربیات حرفه‌ای
از ۱۳۹۶ تا هم اکنون
مدیر تبلیغات در شهر فافا