تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
فریبرز ادیب
طراح معماری / طراح گرافیک از مهر ۱۳۹۲
رزومه من: https://b2n.ir/76906

فریبرز ادیب

کارشناسی ارشد معماری / طراح گرافیک

۲۹ سال
آقا