تصویر کاربر
طراح تجربه کاربری شناختی از فروردین ۱۳۹۷
_

مینا نیازی

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

فعالیت حرفه ای خودم رو با فعالیت در یک سیستم آموزشی شروع کردم، کم کم وارد دنیای علوم شناختی شدم و پایان‌نامه ام رو در حوزه سطوح پردازش اطلاعات کار کردم، پس از اون به عنوان طراح وارد شرکت شناخت شدم، به این فکر افتادم طراحی تجربه رو با علوم شناختی کار کنم، بنا به اینکه در حوزه شناختی نیاز درک کامل رفتارها و واکنش های مختلف داشتم، تصمیم گرفتم بخش های مختلف کاری رو تجربه کنم که با چالش ها و نگاه های مختلف آشنا شم و اطلاعاتم رو در یکسری از نقاط حساس مثل بخش ارتباط با مشتریان تا دیجیتال مارکتینگ افزایش بدم، مدیر مسئول یک مجله در حوزه علوم شناختی بودم و وارد حوزهbci شدم.

09015414596
خانم