تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سید محمد فرهی
Mobile Developer iOS & Flutter

سید محمد فرهی

برنامه نویس

سید محمد فرهی هستم.

۶ سال تجربه برنامه نویسی دارم.