سید محمد بیدکی

سید محمد بیدکی

معرفی سید محمد بیدکی

مهارت‌ها
توسعه وب توسعه اپلیکیشن iOS سیستم‌های هوشمند
تجربیات حرفه‌ای
از بهمن ۱۳۹۰ تا هم اکنون
عضو هیات علمی در دانشگاه خلیج فارس