تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
مهدی شاه امیریان

مهدی شاه امیریان

توسعه دهنده تجربه کاربری

طراح و توسعه دهنده وب، وب اپلیکیشن