تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمد علی یاحسینی
مدیر تحقیق و توسعه از آبان ۱۳۸۸
طراحی مدارات الکترونیک (آنالوگ دیجیتال Embedded) طراحی برد مدار چاپی برنامه نویسی Basic برنامه نویسی C++/C برنامه نویسی VB.net برنامه نویسی #C برنامه نویسی ASP.net برنامه نویسی javascript آشنایی با PHP آشنایی با HTML

محمد علی یاحسینی

طراحی مدارات الکترونیک و برنامه نویسی

۴۱ سال
آقا