تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
شهرزاد میرجهانی
Business/Product Design از مهر ۱۳۹۷
Design Thinking Design Sprints Journey Mapping Prototyping

شهرزاد میرجهانی

حدود چهارسال پیش، با تفکر دیزاین آشنا شدم. این موضوع، گستردگی و کاربردهاش آنقدر برایم جذاب بود که از شغل تمام وقتم در آن روزها بیرون آمدم و با چند استارتاپ‌ در زمینه طراحی تجربه مشتری شروع به همکاری کردم. بعد از یک سال، تصمیم گرفتم تا در این حوزه تحصیلات اکادمیک و بین المللی داشته باشم. به همین دلیل دانشکده دیزاین دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ را انتخاب کردم تا یک دوره مستر یک ساله را در آنجه بگذرانم. در آن دوره پروژه های جذابی برای شرکت‌های Combi و 3M انجام دادم و تجربیات عمیقی به دست آوردم.

بعد از پایان دوره مستر، به ایران برگشتم تا به صورت حرفه‌ای در حوزه دیزاین سرویس/محصول کار کنم.