تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
صمد خطیبی
موسس (مشترک) از آذر ۱۳۹۵
• مدیریت پروژه‌های کاربر محور (پژوهش و طراحی) • ایده‌پردازی در حیطه تجربه کاربری (دیجیتال و غیردیجیتال) • جمله‌پردازی (Copywriting) • نرم‌افزارهای گرافیکی و ویدیویی

صمد خطیبی

دانشگاهی:

• کارشناسی ارشد طراحی تعاملی از دانشگاه صنعتی دلفت هلند

• کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه آزاد تهران

حرفه‌ای:

• تاسیس «کارگاه اندیشه بان»: ایده‌پردازی در حیطه فرهنگی-اجتماعی

• راه‌اندازی گروه «باهمزی»: طراحی بازی‌های جمعی و برگزاری رویدادهای بازی‌های بزرگسال

• پروژه‌های گوناگون طراحی تجربه کاربری در فضای دیجیتال

۴۰ سال
آقا