تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
علی امان زادگان
مدیر از آبان ۱۳۹۷
C# Programmer Full Stack Developer

علی امان زادگان

۳۱ سال
آقا