تصویر کاربر
مدیر از آبان ۱۳۹۷
C# Programmer Full Stack Developer

علی امان زادگان

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09173393306
۳۰ سال
آقا