تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمد حسن جان نثار
برنامه نویس از مهر ۱۳۹۷
full stack web developer

محمد حسن جان نثار

Full-Stack Web Developer

۳۰ سال
آقا