تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمد بیگلری
هم بنیانگذار و مدیر از شهریور ۱۳۹۵
طراحی کمپین های تبلیغاتی مدیریت رویداد جامعه سازی گرافیک عکاسی

محمد بیگلری

کامیونیتی بیلدر و هم بنیانگذار استودیو طراحی و ایده پردازی ژیوار

بیگلری هستم از یه تیم جوون و باحال که چند سالیه با هم شروع به کارهای طراحی، ایده پردازی و برگزاری رویداد کردیم و اسم خودمونو ژیوار به معنی زندگی گذاشتیم.

۲۶ سال
آقا