محمدحسین احمدی

محمدحسین احمدی

طراحی تجربه و رابط کاربری
ویرایش پروفایل
معرفی محمدحسین احمدی

عضو تیم طراحی دیزاین‌سیستم مورف و طراح در شرکت ستاره اول

مهارت‌ها
تجربیات حرفه‌ای