تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
علیرضا برزگر
مدیر، مشاور و عاشق از فروردین ۱۳۹۱
آموزش بازاریابی مدیریت مارکتینگ (بازاریابی) مشاوره مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ طراحی وب

علیرضا برزگر

مدیر و مشاور مارکتینگ

و اما بعد

علیرضا هستم یک عاشق

۳۰ سال
آقا