تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمد حسین وفق

محمد حسین وفق

پژوهشگر هوش مصنوعی-برنامه نویسی

مدیر دو سایت معتبر در شیراز