تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سروش پرهامی
مدیر و مالک از مهر ۱۳۹۹

سروش پرهامی

با گردشگری زمین شناسی در دانشگاه شیراز شروع کردم و زود متوجه شدم کل گردشگری برام جذاب هست. راهنمای گردشگری؛تاسیس اقامتگاه سنتی مسیرهای زیبایی بودن، ولی خوراک وسیله ای بود که فوق العاده برام متفاوت بود. رسانه ای که با اون سعی دارم ایران رو به توریست ها نشون بدم.

آقا