تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
فاطمه نظری
طراح ui/ux برنامه نویسی

فاطمه نظری

۲۴ سال
خانم