تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمد امین دلداری
طراحی و توسعه وب سایت

محمد امین دلداری

طراح و توسعه دهنده وب، متمرکز بر روی سیستم وردپرس

۲۲ سال
آقا