تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
نارنین حبیبی
کارشناس سیستم و روش از مهر ۱۳۹۸

نارنین حبیبی

۲۹ سال
خانم