تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سارا شریف زاده

سارا شریف زاده

نویسنده - مدرس

مدرس از پیش دبستانی تا دانشگاه -نویسنده کتاب های آموزش به شیوه گام به گام با تصویر