تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمدرضا میرزایی
گرافیست از آبان ۱۳۹۷
ایلستریتو فتوشاپ افترافکت

محمدرضا میرزایی

لیسانس نرم افزار

۲۶ سال
آقا