تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
نیلوفر یاراحمدی
..... از آبان ۱۳۹۸
دیجیتال مارکتینگ بازاریابی محتوایی مدیریت اطلاعات

نیلوفر یاراحمدی

مهندس IT

کارشناسی فناوری اطلاعات(IT)

۲۵ سال
خانم