مجتبی محمدزاده

مجتبی محمدزاده

مدیر محصول
معرفی مجتبی محمدزاده

یک سال و نیم است در زمینه مطالعه، طراحی و تولید محصول دیجیتال در حوزه گردشگری فعال هستم.