سید حامد حسینی

سید حامد حسینی

Junior Product Manager
معرفی سید حامد حسینی

Junior Product Manager

https://twitter.com/pchamed123

مهارت‌ها
توسعه دهنده اندروید طراحی تجربه کاربری
تجربیات حرفه‌ای
از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
Product Manager در Ninilite