حمید رضا علی‌نژاد

حمید رضا علی‌نژاد

طراح تجربه و تعامل کاربری
معرفی حمید رضا علی‌نژاد

یک دیزاینر ساده :)