تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
امید حکایتی
CTO & Director of Research and Development از دی ۱۳۸۷
l

امید حکایتی

محقق، مدیر، طراح و مهندس

بدلیل بروز بودن اطلاعات به صفحه لینکدین مراجعه نمایید

linkedin.com/in/omidhekayati

۳۲ سال
آقا