تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
امید حکایتی
CTO & Director of Research and Development از دی ۱۳۸۷
l

امید حکایتی

محقق، مدیر، طراح و مهندس
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

بدلیل بروز بودن اطلاعات به صفحه لینکدین مراجعه نمایید

linkedin.com/in/omidhekayati

۳۲ سال
آقا