تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سهراب مستقیم
مدیر محصول از آذر ۱۳۹۴
مهندسی رفتار و روانشناسی اجتماعی طراحی بازی طراحی فرآیندهای بازیوار

سهراب مستقیم

طراح بازی

عاشق روانشناسی بودم اما به هزاران دلیل در سال ۸۴ در دانشگاه تهران به عنوان مهندس مواد، تحصیل را شروع کردم. عاشق مهندسی شدم و آن را با ادامه تحصیل در ارشد نانو مواد امیرکبیر ادامه دادم.

به عنوان یک مهندسی که روانشناسی را خودخوانده ادامه می‌داد وارد بازار کار شدم و همان روزهای اول فهمیدم در صنعتی که کارش تنها بازتولید است، من مهندس بشو نیستم!

به دانشگاه تهران بازگشتم و دانش آموخته MBA و سپس مشاور کسب‌وکار شدم. اما مشاور بی‌عمل، مثل زنبور بی‌عسل است!

در سال ۹۴ با دوستی نشسته بودیم که ایده طراحی بازی در محیط واقعی، زندگیم را برای همیشه تغییر داد.

۳۳ سال
آقا