علی صدر

علی صدر

دانش‌آموخته‌ی فلسفه، روان‌شناسی و علوم اعصاب
معرفی علی صدر

نزدیک به دو دهه در دنیای آی‌تی فعال بوده‌ام، طراحی و پیاده‌سازی امنیت شبکه و امنیت اپلیکیشن بخش اصلیِ سال‌های کاری‌ام را به خود اختصاص داده است. در کنار فعالیت‌های شغلی، فلسفه خواندم تا به کلنجار دائمی‌ام با پرسش‌های بنیادین سروسامانی دهم. تحصیل در روان‌شناسی کمک کرد درک بهتری از رفتار و ادراک حسیِ انسان و پیامدهای مواجه‌اش با محیط و دیگر موجودات بیابم. این تصویر تازه راهم را به تحصیلِ علوم‌اعصاب کشاند؛ برای شناختی بیشتر از کارکرد سیستم مرکزی عصبی.

در رویکردی بینارشته‌ای به پرسش‌های اخلاق و انسانی، مهم‌ترین مشغله فکری و مطالعاتی‌ام تامل و واکاویِ روان آدمی در مواجهه با موقعیت‌ها و دشواری‌های جهان امروز است: در کلنجار دائمی‌اش با تکنولوژی، تلاشِ سیری‌ناپذیرش برای نوآوری و دشواری‌اش در درک و ادغام با همان جهانی که خود می‌سازد. با شما درباره‌ی همین کشمکش صحبت خواهم کرد.