پیمان زهادت

پیمان زهادت

توسعه دهنده وب
معرفی پیمان زهادت

تجربیات حرفه‌ای
از شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
توسعه دهنده وب در سایت ساز سی می پلاس