تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
مهدی زحمتکش

مهدی زحمتکش

مبتکر و مجری پروژه های فناورانه

مهندس ای تی و مبتکر و مجری پروژه های فناورانه