تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
سینا شفیع‌زاده
سرپرست تیم بازاریابی و پژوهش از آبان ۱۳۹۴
تحقیق و توسعه تحقیقات‌بازار تحلیل‌داده داده‌نگاری

سینا شفیع‌زاده

من بهترین بیزینس‌من نیستم اما سعی کردم بیشتر از هر بیزینس‌منی پژوهش کردن بدونم و بهترین پژوهشگر نیستم اما سعی کردم از هر پژوهشگری بیشتر بیزینس بدونم و این تفکر بین‌رشته‌ای رو مدیون رشته تحصیلیم که علوم‌شناختی بوده هستم.

در حال حاضر هم بیشتر از هر چیزی به قصه‌سرایی با داده علاقمند هستم و با استفاده از اون پادکست سیناتا رو تولید می‌کنم.

۲۹ سال
آقا