تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
حامد عبدی
پژوهشگر علوم شناختی در حوزه‌ی مدلسازی محاسباتی از مهر ۱۳۹۳

حامد عبدی

در طول سال‌های گذشته، حوزه‌های تحصیلی و کاری متنوعی را تجربه کرده‌ام. از مهندسی مخابرات گرفته تا تجربه‌ای ناتمام در فتونیک و از فلسفه‌ی علم تا مدلسازی شناختی. همچنین از آموزش و کدنویسی میکروپروسسورها گرفته تا مدیریت پروژه‌های فنی و از مدیریت فروشگاه اینترنتی گرفته تا مارکتینگ استراتژیست.

اما همواره یک پرسش مشترک، ذهن من را به خود مشغول کرده و آن پرسش از چگونگی "تعامل میان چیزها"ست. تعامل میان انسان و انسان، انسان و ماشین، انسان و محصول، و تمام چینش‌های ممکن دیگر!

آنچه که در تمام این وضعیت‌های ممکن، مشترک است، خودِ مفهوم "تعامل" است. در نتیجه، خود را یک "پژوهشگر دانشِ تعامل" می‌شناسم.

۳۷ سال
آقا